To Delia, Avoiding Damon

Opublikowano pod pseudonimem: Edward Softly

Data powsta­nia: wrzesień (?) 1918

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: wrzesień 1918, „Tryout”, wol. 4, nr 9

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Do Delii unikającej Damona:

Uwagi: Kolejny wiersz o przygodach miłosnych młodego przyjaciela Lovecrafta, Alfreda Galpina (patrz: A Pastoral Tragedy of Appleton, Wisconsin).