Tryout’s Lament for the Vanished Spider

Opublikowano pod pseudonimem: Edward Softly

Data powsta­nia: styczeń (?) 1920

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1920, “Tryout”, wol. 6, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Przydomek “Tryout” nosił Charles W. Smith, redaktor gazety amatorskiej “Tryout”, w której Lovecraft często publikował swoje teksty. Wiersz stanowi nie do końca poważne rozmyślania na temat nieobecności Smitha w domu na początku 1920 roku.