Tytuł: Fungi from Yuggoth: An Annotated Edition

Wydaw­nic­two: Hip­po­cam­pus Press

Miej­sce i data wyda­nia: Nowy Jork, styczeń 2017

Spis tre­ści:

 • Fungi from Yuggoth
  1. The Book
  2. Pursuit
  3. The Key
  4. Recognition
  5. Homecoming
  6. The Lamp
  7. Zaman’s Hill
  8. The Port
  9. The Courtyard
  10. The Pigeon-Flyers
  11. The Well
  12. The Howler
  13. Hesperia
  14. Star-Winds
  15. Antarktos
  16. The Window
  17. A Memory
  18. The Gardens of Yin
  19. The Bells
  20. Night-Gaunts
  21. Nyarlathotep
  22. Azathoth
  23. Mirage
  24. The Canal
  25. St. Toad’s
  26. The Familiars
  27. The Elder Pharos
  28. Expectancy
  29. Nostalgia
  30. Background
  31. The Dweller
  32. Alienation
  33. Harbour Whistles
  34. Recapture
  35. Evening Star
  36. Continuity
 • Fungi from Yuggoth: The Manuscript
 • Dim Essences: The Origins of Fungi from Yuggoth
 • Notes
 • Appendixes
  1. Notes for Additional Sonnets
  2. [The Book]
  3. Chronology of Appearances of Fungi from Yuggoth
  4. Textual Variants
  5. The Musical Compositions of Harold S. Farnese
 • Bibliography
 • Index of Titles and First Lines
 • Acknowledgements

Ilość stron: 288

Ilu­stra­cje na okładce oraz wewnątrz: Jason C. Eckhardt

Uwagi: Słynna seria sonetów Lovecrafta, opracowana szczegółowo przez Davida E. Schultza. Zawiera zdjęcia rękopisów, kilkadziesiąt stron przypisów, esej o genezie cyklu oraz dodatki w rodzaju ilustracji i nut do kompozycji muzycznej Harolda S. Farnese na podstawie dwóch sonetów. Twarda oprawa, nakład limitowany do 300 egzemplarzy.