The Book

Data powsta­nia: jesień lub zima 1933

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: „Leaves”, nr 2, 1938

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Księga:

Uwagi:

Fabuła Księgi jest niemal identyczna z historią przedstawioną w pierwszych trzech sonetach Grzybów z Yuggoth. Czyli: bohater w osobliwej księgarni kupuje za śmieszne pieniądze księgę o niezwykłej i groźnej mocy.

Jest to zaledwie fragment opowiadania, napisany zapewne w okresie, gdy Lovecraft eksperymentował z prozą w celu udoskonalenia własnych tekstów. Pisał o tym w liście do Clarka Ashtona Smitha z 22 października 1933: „W pewnym sensie utknąłem w miejscu, jeśli chodzi o pisanie — obrzydzony moimi starszymi pracami, niepewny, czy zdołam wkroczyć na ścieżki udoskonalenia. Przez ostatnie tygodnie przeprowadziłem ogromną ilość eksperymentów nad rozmaitymi stylami i ujęciami tematycznymi, lecz zniszczyłem większość wyników mych prób” (cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 914).

Rękopis

„Leaves” z pierwodrukiem fragmentu