Tytuł: Przypadek Charlesa Dextera Warda

Wydaw­nic­two: C&T

Miej­sce i data wyda­nia: Toruń, 10 sierpnia 2012

Przekład i posłowie: Katarzyna Bogiel

Cena: 20 zł

Stron: 176

Spis tre­ści:

Gra­fika: Rafał Drzycimski (ilustracje w środku)

Uwagi: Nowy przekład kultowej powieści. Okładka miękka. Por. artykuł Ana­liza porów­naw­cza prze­kła­dów powie­ści Przy­pa­dek Char­lesa Dextera Warda Anki Płoch.