The Thing in the Moonlight

Data powsta­nia: 25 listopada 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: styczeń 1941, “Bizarre”, wol. 4, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Rzecz w świetle księżyca:

Uwagi:

Sen Lovecrafta o motorniczym tramwaju, którego głowa zmienia się w macki, zapisany w liście z 25 listopada 1927 roku do Donalda Wandreia.

Opowiadanie to obecnie uznaje się za nieautentyczne, jako że częściowo nie jest autorstwa Lovecrafta. Treść dwóch listów, jednego zawierającego Starodawny lud oraz drugiego z niniejszym “utworem”, Wandrei sprzedał wydawcy pisma “Scienti-Snaps” (przemianowanego potem na “Bizarre”), J. Chapmana Miske’a. Ten oba teksty wydał w formie opowiadań napisanych przez Lovecrafta, z tym że do Rzeczy w świetle księżyca dopisał dwa akapity: otwierający i zamykający całość.

“Bizarre” z pierwodrukiem opowiadania