Ave atque Vale

Data powsta­nia: 18 października 1927

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: grudzień 1927, „Tryout”, wol. 11, nr 10

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz pożegnalny dla zmarłego Jonathana E. Hoaga, sędziwego poety-amatora, dla którego Lovecraft od 1918 roku pisał wiersze urodzinowe (patrz: To Jonathan E. Hoag, Esq.). Łaciński tytuł oznacza „witaj i żegnaj”.