To Clark Ashton Smith

Pełny tytuł: To Clark Ashton Smith, Esq., upon His Phantastick Tales, Verses, Pictures, and Sculptures

Data powsta­nia: ok. 11 grudnia 1936

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: kwiecień 1938, „Weird Tales”, wol. 31, nr 5 [jako To Clark Ashton Smith]

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Do WP Clarka Ashtona Smitha, na jego fantastyczne opowieści, wiersze, obrazy i rzeźby:

Uwagi: Adresatem wiersza jest Clark Ashton Smith, wszechstronny artysta, od lat przyjaciel i idol Lovecrafta. W jednym z listów utwór nosi alternatywny tytuł: To Klarkash-Ton, Lord of Averoigne. Jest to prawdopodobnie ostatni wiersz, jaki napisał Lovecraft.

To Clark Ashton Smith po angielsku

„Weird Tales” z pierwodrukiem wiersza