Through the Gates of the Silver Key

Współautor: E. Hoffman Price

Data powsta­nia: październik 1932 – kwiecień 1933

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: lipiec 1934, „Weird Tales”, wol. 24, nr 1

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania:

Jako Poprzez bramy srebrnego klucza:

Uwagi:

Kilku mężczyzn spotyka się w Nowym Orleanie, by rozdysponować majątek zaginionego Randolpha Cartera. Jeden z nich twierdzi, że Carter żyje, po czym zaczyna snuć niesamowitą opowieść o jego przygodach.

E. Hoffman Price, podczas wizyty Lovecrafta u niego w domu w Nowym Orleanie w czerwcu 1931 roku, próbował nakłonić pisarza z Providence do stworzenia kontynuacji przygód Randolpha Cartera, po tym jak bohater znika w opowiadaniu Srebrny klucz. HPL nie dał się nakłonić, więc Price sam, bez pozwolenia, stworzył w sierpniu tekst zatytułowany The Lord of Illusion (można go przeczytać w zbiorze Ashes and Others). Przesłał wynik do Lovecrafta, mając nadzieję, że ten zgodzi się zredagować utwór.

HPL długo męczył się z opracowaniem tekstu. „Psiakość, to dopiero orzech do zgryzienia!” – pisał do J. Vernona Shea 24 marca 1933 roku (cyt. za: H.P. Lovecraft. Biografia, s. 889). Mimo że zmienił diametralnie warstwę słowną utworu, nie dokonał większych zmian w fabule. Rzeczywiście widać, że pomysły nie są jego autorstwa: dużo akcji, nieprzemyślanych koncepcji, mało sugestywności.

„Weird Tales” z początku odrzuciło opowiadanie, lecz w końcu je przyjęło, płacąc Lovecraftowi 105 dolarów.

„Weird Tales” z pierwodrukiem opowiadania

Ostatnie opowiadanie Lovecrafta z Carterem w roli głównej (przelotnie zostanie wspomniany jeszcze w Z otchłani czasu).

Rękopis

Maszynopis

Patrz również: