The Greatest Law

Data powsta­nia: nieznana, choć przypuszcza się, że rok 1920 lub 1921

Data i miej­sce pierw­szej publi­ka­cji: 2001, The Ancient Track: Com­plete Poeti­cal Works of H.P. Love­craft

Ame­ry­kań­skie oraz angiel­skie wyda­nia książkowe:

Pol­skie wydania: brak

Uwagi: Wiersz składa się z dwóch części. Pierwsza to wiersz Spring, druga poświęcona jest przygodom miłosnym Alfreda Galpina (patrz: A Pastoral Tragedy of Appleton, Wisconsin).