H. P. Lovecraft i Cthulhu

Rok 2018

POLSKA

  • czerwiec – Wyzwanie z Innego Świata, Misterium Grozy, tłum. Radosław Jarosiński, Mateusz Kopacz – zbiór zawierający wszystkie dotąd niewydane opowieści prozą Lovecrafta, nieliczne autorskie, ale głównie te, które redagował dla znajomych.
  • jesień – poezje LovecraftaWydawnictwo Vesper, przeł. Mateusz Kopacz
  • ? – W górach szaleństwa, Wydawnictwo C&T

USA/ANGLIA

  • ? – Letters to Maurice W. Moe and OthersHippocampus Press – listy do Maurice’a W. Moego, Bernarda Austina Dwyera i Vincenta Starretta.
  • ? – Letters to Family and Family FriendsHippocampus Press – listy do rodziny, głównie ciotek – Lillie i Annie – i przyjaciół rodziny.

Literatura niesamowita ogółem

Rok 2018

  • wrzesień – E. F. BensonPokój na wieży, Wydawnictwo C&T
  • ? – F. Marion Crawford, Wędrujące duchy, Wydawnictwo C&T
  • ? – Ambrose BierceDiabli dykcjonarz, tłum. Mateusz Kopacz – przesycony czarnym humorem słownik pojęć, wyjaśnianych na cyniczną modłę, jakże często utrafiającą w samą istotę rzeczy. Inteligentna gra z językiem i dziedzictwem literackim.
  • ? – Thomas Ligotti, Songs of a Dead Dreamer, Wydawnictwo Okultura, tłum. Wojciech Gunia – kolejny zbiór opowiadań jednego z najwybitniejszych kontynuatorów Lovecrafta w dziedzinie opowieści niesamowitej.