sarnath_zaglada

Tytuł: Przyszła na Sarnath zagłada. Opowieści niesamowite i fantastyczne

Wydaw­nic­two: Vesper

Miej­sce i data wyda­nia: Czerwonak, 5 lipca 2016

Przekład i posłowie: Maciej Płaza

Okładka oraz ilustracje wewnątrz: Krzysztof Wroński

Ilość stron: 625

Cena: 49,90 PLN (miękka okładka), 59,90 PLN (twarda okładka)

Spis tre­ści:

Gra­fiki: Krzysztof Wroński

Uwagi: Drugi po Zgrozie w Dunwich i innych przerażających opowieściach zbiór wydawnictwa Vesper w wybornym przekładzie Macieja Płazy.

Por. również wywiad z Maciejem Płazą.