Tytuł: The Crawling Chaos and Others: The Annotated Revisions and Collaborations of H.P. Lovecraft, Volume 1

Wydaw­nic­two: Arcane Wisdom

Miej­sce i data wyda­nia: Welches, Oregon 2011

Spis tre­ści:

Appendix:

  • Notes

Uwagi: Definitywne wydanie prac, które Lovecraft poprawiał lub pisał dla innych autorów. Każdy tekst opatrzony komentarzami i przypisami S.T. Joshiego.