The Crawling Chaos and Others 2011

Tytuł: The Crawling Chaos and Others: The Annotated Revisions and Collaborations of H.P. Lovecraft, Volume 1

Wydaw­nic­two: Arcane Wisdom

Miej­sce i data wyda­nia: Welches, Oregon 2011

Spis tre­ści:

Appendix:

  • Four O’ClockSonia H. Greene
  • A Sacrifice To Science – Gustav Adolphe Danziger [pierwotna wersja opowiadania The Last Test, napisana pod prawdziwym nazwiskiem de Castro]
  • The Automatic Executioner – Gustav Adolphe Danziger [pierwotna wersja opowiadania The Elec­tric Exe­cu­tio­ner , napisana pod prawdziwym nazwiskiem de Castro]
  • Notes

Uwagi: Definitywne wydanie prac, które Lovecraft poprawiał lub pisał dla innych autorów. Każdy tekst opatrzony jest komentarzami i przypisami S. T. Joshiego.