Tytuł: Poezje

Wydaw­nic­two: C&T

Miej­sce i data wyda­nia: Toruń, ok. 15 czerwca 2018

Przekład: Dorota Tukaj

Cena: 15 zł

Stron: 80

Spis tre­ści:

Uwagi: okładka miękka ze skrzydełkami.